ไข่สั่น VB-033

VB-033 ไข่สั่นแองกรี้เบิร์ดสั่นแรง