ไข่สั่น VB-030

VB-030 ไข่สั่นสองหัวสวิงคู่จิ้นลิ้นพริ้ว