ไข่สั่น2หัวคู่จิ้นอีกหัวเป็นไข่สั่นและอีกหัวเป็นลิ้นพริ้วบอกเลยเสียวถึงใจ VB-030