ไข่สั่น VB-022

VB-022 ไข่สั่น ผีเสื้อปั๊มจิ๋มสั่นแรง