ไข่สั่น VB-001

VB-001 ไข่สั่นมีสาย รุ่นดั้งเดิม ออริจินอล