จิ๋มปลอม VG-016

VG-016 จิ๋มปลอมก้นใหญ่สั่นเสียงคราง