จิ๋มปลอม VG-014

VG-014 จิ๋มกระป๋องสั่นติดพื้นติดกำแพงได้