ปลอกเพิ่มขนาดซิลิโคนมุกยางครึ่งท่อนมุกใหญ่ CV-002

CV-002 ปลอกมุกซิลิโคนครึ่งท่อน