เจลหล่อลื่น GEL-003

GEL-003 เจลหล่อลื่นกลิ่นผลไม้