ควยปลอมปืนกลอัตโนมัติ Fucking Machine ปรับองศาได้กระทุ้ง DD-033