ดิลโด้ DD-005

DD-005 ดิลโด้ จู๋เทียมขนาดสากตำน้ำพริก