ถ้าอยากให้เรื่อง ” บนเตียง ” เต็มสิบ

เรื่องบนเตียง หรือ ” เช็กซ์  ” ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เช่นกัน สำหรับคนที่เป็นคู่รักหรือสามีภรรยากัน ถืงแม้จะรักกันมากแค่ไหน แต่ถ้าเรื่องนบเตียงหรือเช็กซ์สอบไม่ผ่าน ก็อาจบั่นทอนความสัมพันธ์ในระยะยาวได้

หากไม่อยากให้คู่ของตัวเองสอบตกในเรื่องนี้ ลองใช้ 5 ข้อที่นำมาฝากกัน

1. ขยันทำการบ้าน
การขยันทำการบ้านในเรื่องบนเตียงและเอาใจใส่กับการมีเช็กซ์ จะ ช่วยให้ความสัมพันธ์ของคู่รักยืนยงได้ อีกฝ่ายจะได้รู้สืกถึงความใส่ใจ
2. กอดกันและหอมแก้ม
เป็นการแสดงออกถึงความรักด้วยการกอดหรือหอมแก้มอีกฝ่ายหลังจากเสร็จภารกิจบนเตียงเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้สนใจแค่เรื่องเช็กซ์อย่างเดียวเท่านั้น
3. อย่าดึ่มแอลกอฮอล
การดื่มแอลกอฮอลในปริมาณที่มากเกินไป นอกจากจะลดระดับความต้องการมางเพศแล้ว ก็ยังทำให้ประมิทธิภาพในเรื่องบนเตียงลดน้อยลงไป
4. นึกถึงความทรงจำดีๆและจดบันทึกไว้
นึกถึงความทรงจำดีๆที่เกิดขื้นบนเตียงกับคนรักและจดบันทึกไว้ ร่วมถึงให้คู่รักได้ร่วมอ่านด้วย จะช่วยกระตุ้นความต้องการของทั้งสองฝ่ายได้อย่างคาดไม่ถึง
5. ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกพิเศษ
การทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองพิเศษ จะช่วยเพิ่มความต้องการหรืออยากมีเช็กซ์กับคู่ของตัวเองมากขื้นและบ่อยขื้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *